RM15.00
Cara Belajar BAHASA ARAB SHOROF
Price RM15.00
Product SKU 9789830995311
Brand Al-Hidayah House of Publishers
Size (L x W x H) 14 cm x 2 cm x 21 cm
Availability In Stock
Quantity
Description

"Nahwu dan Shorof adalah bagaikan ibu dan bapa bagi sekalian ilmu, yang, jika dipadukan barulah menghasilkan keturunan." Ibarat ini tidaklah berlebih-lebihan (mubalaghah), kerana tanpa kedua ilmu ini tidak dapat memahami apapun jenis ilmu yang, berbahasa Arab, sedangkan al-Quran sebagai sumber dari segala ilmu dan panduan hidayah diturunkan dalam bahasa Arab pula. Dengan ilmu Nahwu dan Shorof akan dapat mendalami berbagai macam jenis ilmu yang bersumber dari al-Quran dari segi pemahaman yang tepat dan kemukjizatan al-Quran dari segi keindahan sasteranya. Buku belajar ini cuba memberikan panduan kepada pelajar atau sesiapa sahaja yang masih dalam taraf asas dalam memahami ilmu Shorof. Apa yang menarik dan sekaligus kelebihannya adalah latihan-latihan kemahiran yang secara terus menggunakan ayat-ayat al-Quran dan dapat dirujuk dengan mudah daripada Mushaf al-Quran.

SpecialsMore
Featured Brands