RM8.90 - RM12.90
[2022] MODUL AKTIVITI Integrasi Digital Tingkatan 5 KSSM
Price RM8.90 - RM12.90
Product SKU INTEGRASI DIGITAL T5
Brand Sasbadi Sdn Bhd
Size (L x W x H) 22 cm x 2 cm x 28 cm
Availability In Stock
SUBJEK
Quantity
Description

Siri Integrasi Digital KSSM ini dirancang dan digubal agar menepati kehendak Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dan Pentaksiran Pusat (PP) baik dari segi latihan mahupun penilaian yang disediakan. Hal ini seiring dengan usaha kami untuk menyediakan bahan pembelajaran yang memenuhi keperluan Pentaksiran Berasaskan Sekolah dan Pentaksiran Pusat seperti yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain itu, kandungannya dibina berdasarkan kehendak Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP), buku teks, format pentaksiran, dan objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013 - 2025.

 

Elemen-elemen ini digabungjalinkan dengan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT), i-THINK, Sains, Teknologi, Kejuruteraan, Kesenian, Matematik (STEAM), Hayati, Eksplorasi, Berfikir Aras Tinggi (HEBAT), Sains, Teknologi, Kejuruteraan, Matematik (STEM), Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21), Modul Pendidikan Sivik, Modul Pendidikan Keselamatan Jalan Raya, nota dan praktis bagi memastikan murid dapat menguasai silibus dan pelajaran. Persembahannya pula diloah secara integrasi untuk memudahkan murid memahami kesemua elemen yang diterapkan dalam siri ini.

Siri ini turut dilengkapi dengan elemen Mesra Digital dan Mesra Google Classroom seperti video, praktis penjajaran, praktis ekstra, audio, interaktif 3D dan sebagainya yang bersesuaian dengan transformasi pendidikan seperti yang termaktub dalam PPPM 2013-2025. Dengan persembahan Mesra PBD, Mesra Google Classroom, Mesra Digital serta pendekatan secara dinamik, holistik, inovatif, dan kreatif ini, siri Integrasi Digital KSSM diharapkan dapat melahirkan murid yang dapat menguasai pelajaran dan kemahiran dengan elemen hibrid yang melibatkan pendekatan konvensional dan digital.

SpecialsMore
Featured Brands